Najavljujemo: Junior Cup u Međugorju

U sklopu programa Dana tenisa, 1. i 2. srpnja u Međugorju će se odigrati Junior Cup.

Natjecatelji će biti podijeljeni u tri starosne grupe, i to: od 12 – 14 godina, od 14 – 16 godina te od 16 – 18 godina.

Prijave i dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 063 415 074.

Odgovori