Općina Čitluk

Regija Brotnjo plodna je krška visoravan na jugozapadu Bosne i Hercegovine, na nadmorskoj visini od od 22 do 582 mnv. Brotnjo u teritorijalnom smislu čine: općina Čitluk i dijelovi općina Ljubuški (naselje Lipno), Čapljina (naselje Šurmanci), i Mostar (naselje Slipčići). Ukupna površina iznosi 234 km² od čega 181 km² pripada općini Čitluk. Brotnjo je smješteno u južnom dijelu BiH i prostire se od 17 stupnjeva i 32 minute do 17 stupnjeva i 50 minuta istočne geografske dužine i 43 stupnja i 9 minuta do 43 stupnja i 19 minuta sjeverne geografske širine. Općina Čitluk službeno je formirana 1. rujna 1955. godine i jedna je od najmlađih općina u Bosni i Hercegovine. Prije osnivanja općine, ovo područje je pripadalo kotarima: Mostar, Ljubuški, Lištica i Čapljina. Brotnjo je kraj s povoljnim fitološkim karakteristikama na koji utječu zemljopisni položaj i morfološke osobine ovoga prostora.

Album s fotografijama

Reljef Brotnja uvjetovan je nizom složenih, dugotrajnih procesa a njegov današnji izgled datira iz razdoblja aluvija. Teritorij općine je pretežno brdskog karaktera s kraškim poljem koje se prostire središnjim dijelom općine.

zastava opcine thGrb općine Čitluk povijesnog je karaktera koji simbolizira znamenje Brotnja, biljku broć od koje potječe ime Brotnjo te križ koji simbolizira odanost naroda ovoga kraja katoličanstvu. Zastava općine Čitluk zlatne je boje preko koje se simbolizira visokokvalitetno vino žilavka, odnosno „hercegovačko zlato” duhan. Zastava je djelo Dubrovčanina Luke Peke. Prema statističkim procjenama danas u općini Čitluk živi oko 17 500 stanovnika. U usporedbi s popisom iz 1991. godine, kada je na ovom području živjelo oko 15 000 stanovnika, demografska slika je pozitivnija, što pokazuje porast broja pučanstva.

Uz administrativno središte – Čitluk, koje ima oko 5 000 stanovnika, ovoj općini pripada i 26 naselja: Bijakovići, Biletići, Biletići Polje, Blizanci, Gornja Blatnica, Donja Blatnica, Dobro Selo, Čalići, Čerin, Dragićina, Gornji Veliki Ograđenik, Gornji Mali Ograđenik, Donji Veliki Ograđenik, Donji Mali Ograđenik, Gradnići, Hamzići, Krehin Gradac, Krućevići, Međugorje, Mostarsko Cerno, Paoča, Služanj, Tepčići i Vionica. Općina Čitluk jedna je od prostorno manjih 

stecak th

u BiH i prostire se na površini od 181 km2.

 

Područje Brotnja prvi se put spominje 1306. godine, u svezi s događajem zabilježenim 24. svibnja 1306. godine u jednom aktu dubrovačkoga kneza sačuvanog u seriji „Diversa cancellariae” koji govori o suđenju pred Dubrovačkim senatom, gdje se spominje kako su dvojicu trgovaca na putu u Bosnu opljačkali razbojnici, a svjedoci su bili iz Brotnja. Pri saslušanju svjedoka prisutan je bio i svjedočio neki Đurek iz Brotnja. U to vrijeme nalazimo još nekoliko zapisa o Brotnju. Npr. u seriji „Reformationes”, 24. travnja 1329. godine u svezi s Ostojom Rogatom.

Brotnjo je dobilo ime po biljci broć (lat. Rubia tinctorum), kojom se dobivala boja za bojanje sukna i drugih proizvoda od vune.

 

 CKarta Brotnjo Opcina Citluk thCKarta Brotnjo Opcina Citluk thCKarta Brotnjo Opcina Citluk th

Odgovori