Vučić: Odobriti novčane nagrade osvajačima medalja u pojedinačnim sportovima

U koordinirajućem Ministarstvu sporta i kulture brojne stavke koje su planirane su uopćene i ne može
se doznati kome je novac namijenjen. U poziciji transfer drugim razinama vlasti – transfer za sport od značaja za Federaciju 1.500.000 KM ne daje odgovor gdje je planirani novac -rekla nam je zastupnica HDZ-a BiH u federalnom Parlamentu Tanja Vučić. Zastupnica Vučić je predložila da se uvrsti nova ekonomska pozicija “Transfer osvajačima medalja u pojedinačnim sportovima” u iznosu od 500.000 KM. Kao obrazloženje prijedloga navela je kako su osvajači medalja u pojedinačnim sportovima višestruko diskriminirani, prvenstveno karate, kao jedan od najtrofejnijih sportova u BiH. Dodala je kako ni dosad nije realizirana inicijativa koju je Parlament podržao o dodjeli 25.000 KM Boćarskom i Karate savezu za međunarodne uspjehe. Predložila je i da se u proračun za 2014. godinu uvrsti i stavka nagrade za osvajače međunarodnih medalja na europskim i svjetskim prvenstvima.

Zastupnica Vučić je izrazila nadu da će raspodjela novca u sportu biti motivirana postignutim rezultatima i
uspjesima pojedinaca i kolektiva, a ne političkih veza i drugih nesportskih kriterija. Ostaje vidjeti hoće li prijedlog zastupnice Vučić dobiti dovoljno potpore u federalnom Parlamentu.

Odgovori