Premier World Sport Čitluk: Nećemo podleći ucjenama i reketu!

Povodom sve češćih javnih napisa u medijima, a u svezi kladionica kojima je Porezna uprava F BiH odrezala višemilijunske porezne obveze po osnovu poreza na dobitke od igara na sreću, kao izdavači sportskog biltena „BILTEN SPORT”, razgovarali smo sa Upravom društva PREMIER WORLD SPORT d.o.o. Čitluk.

Prije no što vam nešto niže objasnimo nastalu situaciju, prilažemo vam popis dokumenata koje ćemo spomenuti, kao i jedan video isječak koji možete vidjeti ovdje

 

Kako je nastala porezna obveza?

Kada smo krenuli s poslom priređivanja klađenja 2001. godine, uputili smo zahtjev Ministarstvu financija za mišljenjem je li potrebno naplaćivati poreze na dobitke od igrača ili ne, s obzirom da Zakon o igrama na sreću ne predviđa uzimanje poreza na dobitke ukoliko nema unaprijed utvrđenog fonda dobitaka.

Ministarstvo je u dva navrata pismeno iskazalo svoj stav i mišljenje, koje je za Poreznu upravu obvezujuće, da se ne smije naplaćivati porez na dobitke od igrača!

Vodeći se time, kao savjesni priređivači klađenja, nismo od igrača uzimali porez na dobitke jer nismo htjeli protuzakonito oštetiti igrača prilikom isplate dobitaka.

Bez obzira na Zakon o igrama na sreću kao i prethodno navedena mišljenja i stavove Ministarstva financija, Porezna uprava F BiH na čelu sa Midhadom Arifovićem stavlja nam na teret da smo mi kao priređivači klađenja obvezni platiti porez na dobitke jer ga nismo naplatili od igrača. Ulažući žalbu Ministarstvu financija, naša žalba se uvažava, a Porezna uprava donosi Zaključak o obustavi postupka za razdoblje do 31.12.2002. godine.

Dakle, porezna obveza je nastala samo sujetom i samovoljom direktora Porezne uprave F BiH Midhada Arifovića, u želji da odmah na početku rada uništi kladionice.

Spominje se obveza PREMIER kladionice u iznosu od cca 15 milijuna km?

Direktor Porezne uprave F BiH Midhad Arifović, ne želeći se pomiriti s činjenicom da su kladionice postupile sukladno Zakonu o igrama na sreću, retroaktivno nakon proteka punih 5 (pet) godina kreće u novi pohod 2008. godine, iako se Zakoni i propisi nisu mijenjali.

Dakle, retroaktivno za razdoblje od 01. 01. 2003. godine do 21. 04. 2008. godine, ponovno po istoj osnovi Porezna uprava utvrđuje obvezu poreza na dobitke koja je s kamatom narasla na 15 milijuna maraka.

Znajući da smo po stupili po zakonu tj. da nismo oštetili niti državu niti naše igrače, predali smo tužbu nadležnom Kantonalnom sudu u Sarajevu, a u cilju poništenja nezakonitih rješenja Ministarstva financija/Porezne uprave.

Kakvu je Odluku donio Kantonalni sud u Sarajevu?

Kantonalni sud u Sarajevu dana 26.04.2012. godine, usvojio je našu tužbu, poništio sva rješenja i akte Ministarstva financija/Porezne uprave i naložio Poreznoj upravi da mora voditi računa u ponovnom postupku da mi kao društvo nismo obvezni plaćati porez koji nam se protuzakonito i pod prisilom nameće, jer isti porez nismo niti naplatili od igrača.

Napominjemo da je na jednom od niza održanih sastanaka sa predstavnicima Porezne uprave dogovoreno da će se postupiti sukladno presudi Kantonalnog suda u Sarajevu ma kakva ona bila, jer su isti bili sigurni da će sud potvrditi njihovu nebulozu.

Znači li to da PREMIER kladionica nema obveze plaćanja spomenutih 15 milijuna KM?

Kako je presuda Kantonalnog suda u Sarajevu u obrazloženju jasno navela da nismo obveznici poreza kojeg nam Porezna uprava tj. Midhad Arifović nameće, inspektori Porezne uprave poštujući presudu donose Zaključak kojim obustavljaju postupak u cijelosti jer je porez na dobitke koji nam je obračunat neosnovan.

Što znači, PREMIER kladionica nema nikakvih dospjelih, a neizmirenih obveza po bilo kojoj osnovi, pa niti po osnovi poreza na dobitke.

Prije nekoliko dana Porezna uprava je javno objavila podatke o najvećim poreznim dužnicima u F BiH u kojoj se nalazi i firma PREMIER WORLD SPORT sa obvezom od cca 15 milijuna maraka?

To je samo još jedan dokaz samovolje i nesavjesnog rada direktora Porezne uprave Midhada Arifovića i njegovog pomoćnika Sulje Kasapovića koji se, istini za volju, nisu još uvijek pomirili da su punih 10 godina radili protuzakonito, s ciljem uništenja PREMIER kladionice i pritom nesavjesno potrošili veliku količinu novca poreznih obveznika.

Za očekivati je, a s obzirom da osobe poput Arifovića i Kasapovića ne poštuju Zakone i Presude suda, da ćemo do kraja života biti taoci nepostojeće obveze.

Iako je dana 13.07.2012. god. Zaključkom obustavljen postupak, do dana današnjeg, porezno zaduženje po osnovi poreza na dobitke, nije skinuto sa porezne kartice, pravdajući nemogućnošću storniranja zaduženja zbog „problema” u novom softwareu, iako je to trebala učiniti Porezna uprava po službenoj dužnosti.

Što se dešava sa obvezama drugih firmi koji priređuju klađenje?

Prema našim saznanjima, i druge kuće koje priređuju klađenja imaju pravomoćne sudske presude, čak neki i po tri presude, također se suočavaju sa samovoljom Porezne uprave i njenih čelnika.

Koji je cilj Midhada Arifovića i ostalih?

Pretpostavljamo da je osnovni cilj direktora Porezne uprave Midhada Arifovića i njegovog pomoćnika Sulje Kasapovića uništiti PREMIER kladionicu, kako bi osigurali „povlašteni status” nekoj od kladionica i istovremeno  zadovoljili svoje interesne prohtjeve. Ne bi se zadovoljili samo interesni prohtjevi  gospode iz Porezne uprave već i pojedinaca iz Ministarstva financija kao što su pomoćnici ministra Tihomir Ćurak i Hajrudin Hadžimehanović.

Kada bi se ostvario naum Midhada Arifovića i ostalih, što bi se dogodilo?

Najprije  moram istaknuti da društvo PREMIER WORLD SPORT d.o.o. Čitluk posluje s preko 250 poslovnica, da zapošljava preko 500 zaposlenika i da radi sa preko 800 različitih dobavljača proizvoda i usluga. Što znači u prevedenom smislu da od poslovanja PREMIER kladionice, što direktno a što indirektno, živi preko 1.500 obitelji.

Od samog osnutka firme pa do danas, PREMIER kladionica nikada niti u jednom trenutku niti jedne minute nije bila dužna nikome, jer se obveze plaćaju na vrijeme, što mogu potvrditi zaposlenici, zakupodavci, dobavljači proizvoda i usluga, a i Porezna uprava ukoliko želi prikazati pravu istinu.

Kada bi se ostvario naum Arifovića i ostalih, to bi značilo gubitak preko 500 radnih mjesta i svega ostaloga vezano uz poslovanje u odnosu na 250 zakupodavaca, 800 dobavljača kao i državnih prihoda po osnovu poreza i doprinosa.

Međutim naglašavamo, istinski cilj Porezne uprave nije naplata izmišljenog poreza od PREMIER kladionice u iznosu od 15 milijuna KM, jer taj novac ne posjedujemo niti smo ga uzeli od igrača (što je potvrđeno presudom Kantonalnog suda u Sarajevu), već je cilj ugasiti firmu, ostaviti bez radnog mjesta 500 zaposlenika i ostaviti bez prihoda 1.500 obitelji.

Jeste li ukazivali na moguće negativne posljedice predstavnicima Ministarstva financija i Porezne uprave?

U više navrata smo se sastajali s predstavnicima Ministarstva financija i Porezne uprave i ukazivali na nezakonito postupanje istih kao i moguće negativne posljedice ukoliko bi uspjeli u svojoj naumi.

S obzirom da se radi o izrazito nesavjesnim, sujetnim, te osobama koje ne poštuju niti Zakon niti Sud, nije očekivati da isti imaju razvijenu socijalnu svijest, jer se vode isključivo svojim privatnim interesima koristeći službeni položaj.

Deset godina sustavnog maltretiranja od strane Porezne uprave F BiH, kontinuiranih inspekcijskih nadzora, svakodnevnog medijskog linča, te nakon pravomoćno okončanih svih postupaka, pojedinci iz Porezne uprave F BiH i dalje se ne mire sa činjenicom da postoji tzv. trodioba vlasti, tj, da izvršna vlast (Porezna uprava) mora izvršavati odluke zakonodavne i sudske vlasti (Kantonalni sud u Sarajevu).

Što očekujete u narednom razdoblju?

Poznavajući navedenu gospodu, ne očekujemo da će se isti promijeniti u pozitivnom smislu, već očekujemo novi „udar” od strane istih, ali više nećemo šutjeti kao do sada već ćemo obavještavati sve institucije F BiH kao i javnost.

Iako je u cijelom svijetu i u svim pravnim državama osim u diktatorskim režimima „pravna stvar” završena nakon pravomoćne Presude i završetka upravnog postupka, samo je izgleda u F BiH moguć daljnji scenarij!

Iz svega proizlazi da pravomoćna sudska odluka nije obvezujuća za gospodu iz Porezne uprave, pa se postavlja logično pitanje u kakvoj to mi državi živimo, tj. za nekoga su sudske odluke obvezujuće, a za nekoga nisu.

Ovo kažemo iz razloga što imamo saznanja, iz pouzdanih izvora, da su službenici Porezne uprave Midhad Arifović i Suljo Kasapović zajedno sa službenicima Ministarstva financija Tihomirom Ćurkom, Antom Dugonjićem i Hajrudinom Hadžimehanovićem u završnim pripremama za ponovni udar protiv nas i protiv Presude Kantonalnog suda u Sarajevu.

Nadamo se da će napokon doći vrijeme pa isti odgovarati za svoja nedjela te da će institucije F BiH početi raditi u interesu svih njenih građana, a ne da iste budu svrha samo pojedincima ili interesnim skupinama.

Iz kojih ste to izvora saznali?

Među ostalim, riječ je i o gostovanju Midhata Arifovića u Centralnom dnevniku FACE TV dana 21.09.2012. godine kod Senada Hadžifejzovića, i koji je na brojna pitanja odgovarao i među ostalim rekao:

“Državne firme kao što su Elektroprivreda BiH, Rudnici i dr. koji su u državnom vlasništvu iako imaju opravdan obračunat porez po nekoliko stotina milijuna KM, njih se ne može blokirati niti od njih naplatiti, jer će uposlenici odmah biti pred vratima vlade …”.

Kada je riječ o PREMIER kladionici kojoj je Kantonalni sud u Sarajevu anulirao obveze, on će ponovno pokrenuti postupak, koji nigdje po zakonima u svijetu ne bi trebao biti moguć, ali je moguć po samovolji Arifovića…”, ali ne objašnjava što će biti sa radnicima kladionica te jesu li i oni isto vrijedni kao i radnici elektroprivrede i rudnika ?

Ovaj čovjek je na spomenutoj televiziji jasno priznao počinjenje KRIVIČNIH DJELA (zloupotreba položaja i ovlasti, nesavjestan rad u službi itd.), jer ne želi blokirati Elektroprivredu BiH Rudnike koji duguju zajedno preko 200.000.000,00 KM i naplatiti im zbog socijalnog mira radnika koji bi mogli prosvjedovati pred vratima Vlade F BiH, dok u slučaju PREMIER kladionice bez obzira što je Kantonalni sud u Sarajevu presudio da je porez na dobitke neosnovan i protuzakonit ići će u ponovni postupak koji je sam po sebi nezakonit.

Ustavna prava svih radnika na jednakost je upravo izjavom Midhada Arifovića ukinuta, radnici Elektroprivrede više vrijede od radnika PREMIER kladionice.

Kada bi ovakvo nešto izjavio bilo koji državni službenik u zapadnoj Europi, odmah bi završio na višegodišnjoj robiji.

Što poručujete svojim članovima, igračima i uposlenicima?

Nismo nikada, pa nećemo niti u buduće, podleći ucjenama i reketu, bez obzira od koga dolaze, te ćemo se boriti svim legalnim pravnim sredstvima !

Iz višegodišnjeg iskustva igrača i uposlenika sa PREMIER kladionicom, jasno je svima da je PREMIER kladionica bila i ostala lider na tržištu klađenja, te da se ćemo se uspjeti problemima othrvati.

Kladimo se da smo najbolji !!!

D. Barbarić | Sportska kladionica PREMIER

Odgovori