Premier World Sport Čitluk: Otvoreno pismo Zvonki Jurišiću zastupniku u Zastupničkom domu PS BiH

Gospodine Jurišić, povodom Vašeg javnog istupa u tiskovnim medijima (Dnevni list, Večernji list, Dnevni avaz i dr.) u svezi kladionica kojima je Porezna uprava F BiH odrezala višemilijunske porezne obveze po osnovu poreza na dobitke, ističemo da društvo PREMIER WORLD SPORT d.o.o. Čitluk nije nikada pristalo na ucjene niti će pristati, a isto tako gosp. Jurišić trebali bi raspolagati cjelovitim informacijama pa tek onda javno istupati.

Zbog informiranja javnosti i radi boljeg razumijevanja, ističemo slijed događaja:

1. 2002 GODINA – Porezna uprava F BiH – Županijski ured Mostar suprotno zakonskim odredbama razrezuje nam obveze „poreza na dobitke“ od igara na sreću u iznosu od 272.682,24 KM, iz razloga što nismo naplatili od igrača navedeni porez, a kojeg usput rečeno ne smijemo naplaćivati jer nema fonda dobitaka;

1.1. Društvo Premier World Sport d.o.o. ulaže žalbu Federalnom ministarstvu financija koje je ocijenilo žalbu kao osnovanu te poništilo rješenje Porezne uprave-Županijkog poreznog ureda Mostar i predmet vratilo na ponovni postupak s Instrukcijom da je porez na dobitke neosnovan i da društvo ne smije naplaćivati od igrača navedeni porez na dobitke od igara na sreću, te da je društvo postupalo sukladno Zakonu;

1.2. Porezna uprava – Županijski ured Mostar 09.03.2004 godine, temeljem Instrukcije Federalnog ministarstva financija u ponovnom postupku donosi Zaključak, kojim obustavlja postupak jer društvo nije obveznik plaćanja poreza na dobitke.

2. 2008 GODINA – Porezna uprava F BiH – Odsjek za kontrolu v.p.o. Regije Mostar retroaktivno nakon proteka punih 5 godina, samoinicijativno i ne poštujući Instrukciju Federalnog ministarstva financija i suprotno zakonskim odredbama ponovno obračunavaju društvu „porez na dobitke“ od igara na sreću od 01.01.2003 godine do 01.01.2008 godine, a sve prema nalogu direktora Središnjeg poreznog ureda Sarajevo;

2.1. Tom kontrolom ponovno retroaktivno utvrđuju da društvo nije u proteklih 5 godina obustavljalo porez od igrača te isti porez stavljaju društvu Premier World Sport d.o.o. na teret kao obvezu plaćanja u iznosu od 11.479.211,55 KM, a što je do 2012. godine naraslo s kamatom na cca 18 milijuna KM;

2.2. Društvo ulaže žalbe najprije Odsjeku za kontrolu v.p.o. Regije Mostar koja se odbija kao neosnovana, Središnjem poreznom uredu u Sarajevo koji također odbija žalbu kao neosnovanu te Federalnom ministarstvu financija.

2.3. Federalno ministarstvo financija nakon zaprimanja žalbe društva, istu žalbu drži neriješenom 2 godine, da bi 2010. godine odbilo žalbu kako neosnovanu. Dakle, ministarstvo financija „istu stvar“ prvi put rješava na zakonit način a drugi put na nezakonit način.

2.4. Iste godine društvo podnosi tužbu pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, tražeći da se ponište sva rješenja i akti Federalnog ministarstva financija i Porezne uprave F BiH, navodeći da je protuzakonito obustavljati porez na dobitke. Kantonalni sud u Sarajevu donosi presudu dana 26.04.2012 godine kojom se tužba društva Premier World Sport d.o.o. Čitluk uvažava, rješenja i akti ministarstva i porezne uprave se poništavaju i predmet vraća prvostupanjskom organu na ponovno postupanje, s obrazloženjem i smjernicama kako navedeni državni organi moraju voditi računa u ponovnom postupku da mi kao društvo nismo obvezni plaćati porez koji nam se protuzakonito i pod prisilom nameće.Što znači, svi tih 18 milijuna poreza koje spominjete, Kantonalni sud Sarajevo presudom je poništio, a nečija želja „omrsiti brke“ otišla je u vjetar.

3. 2010 i 2012 GODINA – Porezna uprava F BiH – Odsjek za kontrolu v.p.o. Regije Mostar vrši kontrole cjelokupnog poslovanja društva i svojim zapisnicima utvrđuje da društvo uredno posluje i izmiruje sve svoje obveze; Naime mi, kao društvo koje posluje sa oko 250 poslovnica i preko 500 uposlenih, već 10 godina se borimo sa pojedincima iz Ministarstva financija F BiH i Porezne uprave F BiH, koji koriste svoj položaj kako bi protuzakonito nametnuli obvezu plaćanja „izmišljenog poreza“ te tako doveli u pitanje opstojnost firme, a što u konačnici ne predstavlja ništa drugo nego li nametanje plaćanja „državnog reketa“.

Gospodine Jurišiću, svojim istupima u kojima javnost obmanjujete netočnim informacijama, nanosite nesagledivu štetu kako ugledu firme tako i ugledu njenih vlasnika, pa smo primorani skrenuti pozornost na sljedeće činjenice:

  • Društvo PREMIER WORLD SPORT d.o.o. Čitluk uredno i na vrijeme izvršava sve svoje zakonske obveze po osnovu poreza, doprinosa, naknada i sl., a čime se vrlo mali broj pravnih subjekata u BiH pa čak i državnih institucija može pohvaliti;

 

  • Očito je da, želeći pokupiti jeftine političke poene, u ovakvim svojim istupima ne vodite računa da vi osobno kao i ostala prekomjerna administrativna birokracija svoj osobni dohodak ostvarujete upravo od rada gospodarskih subjekata među kojima je i naše društvo. Umjesto da budete servis građanima a pogotovo gospodarskim društvima u povećanju ospodarskog napretka, vi glumite „vlast“ kojoj treba protuzakonito priskrbiti novčana sredstva za političke kampanje, a k tome, treba prema vašim riječima „utvrditi odgovornost vlasnika samih kladionica“ koji nisu prihvatili ucjene i reket;

 Znači li to gospodine Jurišić, da ne poštujete presudu suda?

  • Teško vam je prihvatiti činjenicu da postoje i drugačiji ljudi koji žive od svog rada, a koji se ne bave politikom kao unosnijim poslom. Još jednom napominjemo da naše društvo uredno izmiruje na zakonu zasnovane obveze pri čemu se bori i boriti će se svim pravnim sredstvima protiv protuzakonitih nameta;

 

  • S obzirom da se pokušavate proklamirati u medijima kao legalista, skrbnik proračuna, borac za prava ljudi i zaštitu interesa hrvatskog nacionalnog korpusa u BiH-a itd., ali samo riječima, molimo da javno pozovete državne institucije (MUP, Poreznu upravu, nadležna tužiteljstva i dr.) neka izvrše kontrolu utroška proračunski sredstava županije Zapadnohercegovačke, te da sankcioniraju odgovorne osobe za više desetaka milijuna KM proračunskog gubitka županije, a sve u vrijeme kada ste vi bili predsjednik vlade iste te županije.

Stoga, u najmanju ruku, ukoliko se smatrate moralnom i politički odgovornom osobom, javno ćete se ispričati društvu PREMIER WORLD SPORT d.o.o. Čitluk, zbog iznošenja neprovjerenih i netočnih informacija čime ste nanijeli štetu ugleda društvu.

UPRAVA DRUŠTVA PREMIER WORLD SPORT d.o.o.
Kralja Tomislava b.b.
88260 Čitluk

U privitku: Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu od 26.04.2012 godine

Odgovori