Sportski savez Brotnja

Športski savez „Brotnjo”, utemeljen je 18. lipnja 1999. godine na poticaj Općinske službe

za društvene djelatnosti i opću upravu i uz suglasnost Općinskog vijeća općine Čitluk.

Primarni cilj saveza je razvoj i unaprjeđenje tjelesne kulture i športa na području općine

Čitluk, županije i šire. Od ostalih djelatnosti, zadaća Saveza je:

• usmjeravanje športskog rada i vođenje športske politike u općini Čitluk;

• poticanje i promicanje športa u općini, a osobito športa djece i mladeži;

• koordinacija djelovanja između članica;

• osposobljavanje i stručno usavršavanje športskih kadrova i športaša;

• poticanje i koordinacija športskih aktivnosti škola;

• poticanje i koordinacija športsko-rekreativnih aktivnosti te

• organizacija športskih aktivnosti u povodu manifestacija.

Svake godine Športski savez „Brotnjo” dodjeluje priznanja najuspješnijim športašima

Brotnja.

 

Odgovori